Sunday, May 9, 2010

Näituse retsensioon Kädi Ämarik 11.A

 

Kristina Norman on sündinud Tallinnas 1979. aastal. Ta on õppinud Eesti Kunstiakadeemias ja töötanud kunstiõpetajana. Naine tegeleb poliitilise, provokatiivse, dokumentaalse ja uurimusliku kunstiga. Normani looming sünnib suhtlemisel teda ümbritseva keskkonnaga. „After-War" on terviklik videotest, fotodest ja objektidest koosnev keskkond, mis avaldub viie erineva ruumisituatsioonina. Teos põhineb juhtumil, millega seotud sündmusi tuleb pidada taasiseseisvumisjärgse Eesti ühiskonna üheks enim traumaatiliseks ja enim avalikke diskussioone tekitanuks.

Otsustasin külastada Kristina Normanni näitust „Me ei ole universumis üksi!", kuna see teema tundus minu jaoks huvipakkuv ja  aktuaalne. Viimased 5 aastat on ta kunstnikuna uurinud kahe Eestis elava kogukonna vahelist kokkupõrget, kus mõlemate kindlad veendumused viisid  2007. aasta aprillis plahvatuseni ning tõid teravalt nähtavale ühiskonda lõhestavad vastuolud. Näitus tipneb aga mingis mõttes täiesti eraldatud monumendi esitlemisega. Nimelt on seal üleval koopia Mati Jaksoni UFO monumendist. Tundub, et inimesed ei anna endale aru, et UFO-le monumendi püstitamine pole just palju arukam tegevus kui ühe pronksist kuju üle jagelemine. Norman püüab aga oma näituse pealkirjaga „Me ei ole universumis üksi!" näidata, et sellel lausel võib olla ka palju maisem tähendus.

Sügava mulje jättis maal „Esimene kohtumine", tuues hästi esile Eesti ja Venemaa vahelised suhted. Teravalt meenusid aprillirahutused, Eesti-Vene teravad suhted, milles ei ole ainuüksi  venelased süüdi, sest eestlased ei tahtnud või ei osanud tüliallikat sobivalt kõrvaldada. Kuju teisaldamine oli vajalik, kuid oleks eeldanud asjade delikaatsemat lahendust. Teos ilmestab väga hästi meie suhteid idanaabriga. Pildile pilku heites torkasid kohe silma lipud - ühel sõidukil kaks Eesti lippu, teisel Georgi lint, mille nõukogude väed võtsid üle tsaari sümboolikast, tähistamaks võitu fašismi ja sakslaste üle - ja punase värviga maalitud veri.. Joonistus on tehtud segatehnikas. Erksate värvidega on esile toodud veri ja lipud, mis lisavad asjale dramaatilisust ja tõsidust. Teos jutustab meile loo, kus kannatada pole saanud mitte üksnes eestlased, vaid ka meie idanaaber. Pilt annab väga hästi edasi mõtte: me ei ole siin maailmas üksi, st tuleb osata arvestada ka teiste inimeste ja rahvustega. Teose taust, mis on maalitud tumedates toonides, on ähvarduslik ning aitab sünget meeleolu veelgi süvendada. Pildilt jääb mulje, et autod asuvad jääl ning mulle näib, et Norman on püüdnud öelda: liigume väga ohtlikul pinnal ning meie jalgealune pole sugugi kindel. Teos  viimistlus tundub olevat põhjalik ning midagi poolikult näha ei ole.

Teise teosena paistis silma „Kogukond" oma huvitava teostuse poolest. Kunstiteos püüab edasi anda mõtte, kui erinevaid inimesi ja isiksusi võib ühendada üks idee ja arusaam, milleks siinkohal on just sama fašismi teema ning sellest alguse saanud pronkssõduri probleem. Väljapanekust  paistis mulle silma punane lint, millega kogu see inimmass oli ümbritsetud. Arvatavasti kujutab punane lint venemeelsust, fašismivastasust. Leian, et  teosega tahetakse öelda seda, et taolised probleemid varitsevad meid kõikjal – võimalik on kultuuride põrkumine ükskõik mis ajal ja kohas ning et nendega tuleb tegeleda. Sellegi teose saab paigutada näituse üldpealkirja „Me ei ole universumis üksi!" alla. Kunstiteose materjalide kasutus oli päris huvitav: nt on abiks võetud šokolaadipaberid, küünlavaha, kuld, hõbe jms. Kindlasti oleks teistsuguste materjalide kasutamine muutnud kujutatava sisu, sest tehnika on siinkohal väga tähtis.

Leian, et teoste eksponeerimisega saadi üllatavalt hästi hakkama, kuigi Normani kunstiteos „After-War", mis kujutab endast pronkssõduri jäljendavat kuldset kuju, esitlemine oli suhteliselt kehvasti läbi mõeldud, oleks võinud natuke parem olla, sest sellises  asendis nagu ta sinna oli üles riputatud, ei mõjunud kuju kuigi veenvalt ning mõjuavaldavalt. Üldiselt võib öelda, et Norman on suutnud meisterlikult ja taktitundeliselt, kuid samas ka ilustamata ja varjamata esile tuua probleemid meie tänapäeva ühiskonnas ning täita oma eesmärgi ning panna korrakski mõtlema meie suhetele Venemaaga, suhtumisse teistesse rahvustesse ja eelkõige oma riigi tulevikule.
----------------------------
Kas lemmiksaade unustas Su ära?
Tuleta end talle meelde!

No comments:

Post a Comment