Monday, May 9, 2011

Paula Kink 11D

Külastasin Eesti Kunstimuuseumis näitust "Armastuse, mitte raha pärast" reedel 6. mai pärastlõunal. Läksin näitusele ootustega, millele ka kogu näitus vastas. Saal oli juba oma ülesehituse poolest midagi hoopis teistsugust, kui tavaliselt muuseumit külastades näha võib. Tööd olid huvitavad ning oli väga palju erinevaid lähenemisi, mida sai kõike kokkuvõtvalt siduda näituse pealkirjaga.

Kestutis Grigaliūnas "Armastusest" ("About LOVE")
"Armastusest"  põhineb uurimistööl, milles autor keskendub ühele- nii
Leedus, kui ka teiste nõukogude okupatsiooni tingimustesse sattunud
riikide kogemusele ja seda ilmekalt iseloomustavale tragöödiale.
Tööd esimest korda uurides olin šokeeritud artisti omapärasest
vaatenurgast armastusele. Esmalt püüdisid mu pilgu seinal olevad
kurvad näod, kes olid surma mõistetud, ei millegi muu, kui Nõukogude
Liidu vastu tegutsemise eest. Neis pilkudes oli vaid tühjus. Nad olid
inimesed, kes tahtsid oma kodumaa eest seista, kuid pidid maksma
kõige kallimat hinda- tasuma oma eluga.
Piltide all oli ka lühidalt elulugu, surmamõistmise kuupäev ning
põhjus. Nad kõik hukati ajavahemikus 1944-1947, kokku 767
surmanuhtlust. Enamik ohvreid mõisteti surma vastavalt Vene NSFV
karistusseadustiku paragrahvile 58- riigireetmise eest. Projekt esitab
130 elulugu, 27 portreed, 112 sõrmejälge, 789 nägu, mis kuulusid
inimestele, kes olid armastatud, armastasid vastu ning kaotasid elu.
Kestutis Grigaliūnas on üks kuulsamaid Leedu graafikuid. Grigaliūnas
kollektsioneerib ja uurib innukalt visuaalset materjali, keskendudes
nägudele, vappidele, ikoonidele ja sümbolitele- moodustades neist oma
teostes erinevaid kollaaže.
Minu arvates, tahab autor pöörata tähelepanu sellele, et iga inimelu
on tähtis ning kellelgi pole õigust seda omavoliliselt lõpetada. Igale
olukorrale on ka alternatiivne lahendus olemas.

Sister Mary Corita "Jah nr 3" ("Yes #3")
Pilti silmitsedes lummab mind töö puhtus ning lihtsus- joonistus südamest ning
selle all sõna , LOVE. Kunstnik annab oma teoses edasi ilmselge
sõnumi- armasta oma elu, inimesi, kes sind ümbritsevad ning eelkõige
iseennast. Armastus on elu aluseks.
Töö pealkiri viitab loosungile "Jah armastusele", mis omakorda tõdeb inimese tahet olla armastatud ning armastada kogu südamega kõike, mis hinge paelub.
Teoses puudub popkunstile iseloomulik küünilisus ja iroonia. Autor on kasutanud popkunsti keelt, veidi plakatlikku lähenemist, et anda edasi lihtsat, ehk isegi veidi naiivset sõnumit, mis on
siiski võluv oma stiilsuse tõttu.
Corita alustas oma kunstniku teed nunnana. Tema tööd kannavad
kristlikud ideaalid üldinimlike väärtuste tasandile, kutsus üles
hoidma armastust ja rahu.
Corgita oli ka aktivist ja tema siiditrükid meenutavad sotsiaalseid
plakateid, kõnetades vahetult, kohati isegi provotseerivalt vaatajat
ja tema vastutustunnet.

Kokkuvõttes võib öelda, et näituse külastamine ei laiendanud oluliselt silmaringi, kuid pani mõtlema tähtsatele aspektidele elus. Armastada tingimusteta ning olla armastatud on meie kõigi soov, aga elu ei ole paraku vaid mustades ning valgetes toonides. Näitus tõi ka esile inimesi, keda ühiskonnas ei aktsepteerita. Igapäevases elus unustame isegi fakti, et me kõik oleme inimesed ning teeme vigu.
Rahal on tänapäeva ühiskonnas oluline roll, kuid rikkus ei tohi hävitada meie emotsioone.


No comments:

Post a Comment