Wednesday, May 16, 2012

Monika 11.c

Kunstinäituse retsensioon

Mina külastasin Eesti Kaasaegse Kunsti Muuseumis üles pandud  „Köler Prize 2012. nominentide näitust". Sealsete väljapanekute seast otsustasin kirjeldada kaht enam emotsioone tekitanud tööd.

 

Kõige enam emotsioone tekitas minus Marko Mäetamme poolt loodud installatsioon „Little dramas". Esmalt ruumi sisse astudes haarasid minu tähelepanu laes rippuvad lemmikloomapuurid. Ruumi interjöör oli must, mis koos puuridega tekitasid minus hirmutunde. Installatsioon on loodud lemmikloomapuuridest, nukkudest ja nukumööblist. Igas puuris on kujutatud nukkude ja mööbli abil erinevaid koduvägivalla juhtumeid. Nukumööbel ja koduloomade puurid assotsieeruvad kunstniku jaoks ühelt poolt kodususe ja turvatundega, teisalt aga klaustrofoobia, hirmu ja võimuga.


See väljapanek tekitas minus otsekohe sügava sisemise diskussiooni koduvägivalla teemal. Koduvägivalla all kannatavad nii Eestis kui ka mujal maailmas rohkemad inimesed kui arvata võidakse. Koduvägivald on laialdaselt levinud, kuid sellest rääkimine on ühiskonnas justkui tabu. Autor on suutnud väga effektiivselt väheste materjalide abil kujutada tänapäeva ühiskonna valupunkte. Igal elemendil selles väljapanekus on oma tähendus või roll kogu töös. Elemendid nagu riided ja teised pisidetailid ei lisa tööle mitte ainult ilmet, vaid muudavad kogu kujutatud situatsiooni veelgi realistlikumaks.


Loomapuurid kujutavad ühest küljest kodust turvatunnet, teisest küljest aga antud olukorras kinnisust. Kodu peaks igaühe jaoks olema koht, mida pidada kõige turvalisemaks ja südamelähedasemaks. Kunstnik on puuride abil kujutanud piire, mis takistavad ohvritel ähvardava võimu alt pääseda. Musta näituse ruumi interjööri tõlgendan hirmuna, mida kannatajad taolistes olukordades tunda võivad.

 

Teine meeldejääv töö oli Johnson & Johnsoni  poolt loodud Paldiski projekt. Projekti eesmärgiks seadsid kunstnikud Taavi Talve ja Indrek Köster  A.Adamsoni skulptuuri rajamise Paldiski linna. Paldiski on viimase aastakümne jooksul muutunud tugevasti eraldunud elanikkonnaga linnaks. Elanikkond jaguneb vene keelt ja eesti keelt kõnelevateks osadeks. Kunstnike nägemus projektist oli muuta elanikud ühtsemaks andes neile võimaluse ühiselt otsustada.

Projekt on Eesti Kaasaegse Kunsti Muuseumis esitatud installatsioonina filmiklippide näol. Ruumis on mitu ekraani, milles igaühes võib näha erinevaid lindistusi mängimas. Filmides on tehtud mitmeid intervjuusid kohalike elanikega, kellest enamus on vene rahvusest pensionärid. On filmitud nii Paldiski tänavaelu kui ka kultuurseid tegevusi harrastavaid vene noori, näiteks viiulimängijaid.


Paldiski elanikkond on vananev, mis tähendab, et suur osa sealsest elanikkonnast on üle keskea. Üheks põhjuseks elanikkonna vananemisel on noorte äraminemine väheste võimaluste tõttu. Sealjuures on ära märkimist väärt fakt, et linnas eksisteerivad siiani nii vene kui ka eesti õppekeelega gümnaasiumid. Teiseks põhjuseks elanikkonna vananemises võivad olla odavad kinnisvara hinnad, mis meelitavad paljusid pensionäre sinna elama asuma.


Minu jaoks tundub see projekt väga huvitavana, kuna elasin Paldiskis 6 aastat. Oma kogemuste põhjal võin väita, et 2002. aastal olukord linnas nii kriitiline ei olnud.

Arvan, et kunstnike eesmärk on olnud üllas, soovides aidata ühel linnal taas jalule saada. Paldiski on justkui hääbumas ja vältimaks linna täielikku välja suremist, oli taoline projekt elanikkonnale kindlasti vajalik. Isegi kui kunstnike püstitatud lõppeesmärki pole senini suudetud täita, aitas progress suuresti kaasa linnaelanike vahelise suhtluse edendamisele.


Kaasaegse kunsti näituse külastamine näitas mulle kunsti teist külge, mida ma varem näinud ei olnud. Mind pani imestama tõsiasi, et kunsti on võimalik luua toetudes tänapäeva ühiskonnas levivatele probleemidele. Kõik näitusel välja pandud installatsioonid tekitasid minus vähemal või suuremal määral emotsioone ning andsid mõtlemisainet kauaks. 

1 comment:

  1. Väga hästi kirjutatud retsensioon. Pean tunnistama, et Johnson & Johnsoni Paldiski projekt minus erilist tähelepanu ei köitnud, kuid retsensiooni lugedes tekkis tunne, et oleks pidanud sellese rohkem süvenema. Kunstnikel oli üllas eesmärk Paldiski linn jalule saada. On näha, et Paldiskiga seotud inimesed seda ka märkasid.
    Nõustun Marko Mäetamme "Little dreams" installatsiooni kirjeldusega, mis tekitas väga palju emotsioone, vürtsi lisas juurde ruumi must interjöör. Teos tekitas kõhedustunde, kuid samuti mõtlemisainet koduvägivalla üle, mis on tänapäeval üsnagi aktuaalne teema.

    Kai-Ly Enno
    11.c

    ReplyDelete